Jaar:
2014
Uitgever:
Nationale Toneel
Taal:
Nederlands

BLAUWDRUK VOOR EEN NOG BETER LEVEN

Blauwdruk voor een nog beter leven is geïnspireerd op het stuk Design for Living van de Engelse toneelschrijver Noël Coward (1899-1973). Het is een rigoureuze, uiterst actuele bewerking. Pfeijffer heeft het stuk, met respect voor Cowards thematiek en intenties, volledig naar zijn hand gezet en omgewerkt tot een nieuw, modern drama over onze tijd.

Waar Design for Living van Noël Coward uit 1933 een romantische komedie is die in wezen neerkomt op een destijds niet geheel ongewaagd pleidooi voor het recht van kunstenaars om zich te onttrekken aan de conventies van de burgerlijke maatschappij en er een eigen moraal op na te houden, is Blauwdruk voor een nog een beter leven van Ilja Leonard Pfeijffer een bittere komedie op het scherpst van de snede die laat zien dat zo’n autonome houding ruim tachtig jaar later niet meer mogelijk is en zelfs kan leiden tot tragische gevolgen. De kunstenaars in Pfeijffers stuk worstelen met de moderne realiteit dat zij zich gedwongen zien om zich te verhouden tot de maatschappij en dat zij vroeg of laat, of zij dat nu willen of niet, concessies doen ten opzichte van hun ambities en idealen. In algemene zin bevinden al Pfeijffers personages zich in het spanningsveld dat onze huidige tijd zo kenmerkt: ze laveren tussen de droom om vrij te zijn en de wens om een normaal leven te leiden, tussen de moed om iets te willen en de angst om achteraf het verkeerde gewild te hebben, tussen buhne en bakfiets, spotlights en spijt.

Design for Living van Noël Coward gaat over een vrij onconventionele vierhoeksverhouding tussen drie mannen en een vrouw, die uiteindelijk haar apotheose vindt in een happy end. In Blauwdruk voor een nog beter leven van Ilja Leonard Pfeijffer ligt dat aanzienlijk gecompliceerder. De vrouwelijke protagonist in zijn versie van het ménage à quattre is een in toenemende mate tragisch personage dat steeds meer vermalen wordt door haar eigen dromen en haar eigen twijfels in een wereld waar principes goedkoper zijn dan klatergoud en waar zij vaak het idee heeft dat zij niets is dan een personage in een toneelstukje dat de anderen voor haar opvoeren. Bovendien is er in Pfeijffers stuk sprake van een explosieve familierelatie tussen twee broers en hun moeder, die een spel spelen dat geen van hen kan winnen.

Design for Living van Noël Coward is een charmante provocatie van de Engelse bourgeoisie van de jaren dertig van de vorige eeuw. Blauwdruk voor een nog beter leven van Ilja Leonard Pfeijffer is een gelaagd en verontrustend grappig stuk over de keuzen waarvoor wij ons nu vandaag de dag dagelijks gesteld zien.

 

Première: 8 november 2014, Koninklijke Schouwburg, Den Haag.

Acteurs: Anniek Pheifer, Jeroen Spitzenberger, Matteo van der Grijn, Betty Schuurman, Vincent Linthorst.

Regie: Johan Doesburg.

Gezelschap: Nationale Toneel.


Jaar:
Nationale Toneel
Uitgever:
Nationale Toneel
Taal:
Nederlands
Kopen:
Voorproef (excerpt):