Jaar:
2023
Uitgever:
Uitgeverij EW
Taal:
Nederlands

OVER DE AARD EN HET NUT VAN CREATIVITEIT
HUIZINGA-LEZING 2023

Op vrijdag 8 december 2023 hield schrijver en dichter Ilja Leonard Pfeijffer de 52ste Huizinga-lezing in de Pieterskerk te Leiden. Pfeijffer keert voor de Huizinga-lezing terug naar zijn alma mater om in zijn betoog een zoektocht te ondernemen naar datgene wat wetenschap en kunst verbindt, of althans zou moeten verbinden. Voor zijn Huizinga-lezing, getiteld ‘Over de aard en het nut van creativiteit’, zal Pfeijffer het ongrijpbare concept van de creativiteit trachten te analyseren, waarbij hij de vraag wil oproepen in hoeverre kunstmatige intelligentie onze ideeën over creativiteit kan aanscherpen of veranderen. Hij zal creativiteit identificeren als de kwintessens van de zoektocht naar de waarheid die het doel is, of althans zou moeten zijn, van zowel de kunst als de wetenschap, waarbij hij verslag zal uitbrengen van de manier waarop hij in zijn historische roman Alkibiades dichter bij de waarheid is gekomen dan enig wetenschapper ooit zal kunnen. Hij zal ten slotte een waarschuwing doen uitgaan tegen tendensen in de organisatie van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, zo niet in de samenleving in het algemeen, die bedoeld lijken om de invloed van creativiteit te minimaliseren.


Jaar:
Uitgeverij EW
Uitgever:
Uitgeverij EW
Taal:
Nederlands
Kopen:
Voorproef (excerpt):