Jaar:
2010
Uitgever:
De Arbeiderspers
Taal:
Nederlands

OUDE & NIEUWE LEIDSCHE
VERHALEN VAN EEN STAD (MET ONNO BLOM)

Geen stad in Nederland, zelfs Amsterdam niet, kan bogen op zo’n rijke literaire traditie als Leiden. P.C. Hooft zong in de zeventiende eeuw al de eeuwige lof van de stad in zijn Historiën. In de negentiende eeuw kon je op het Rapenburg – volgens Boudewijn Büch de schoonste dreef ter wereld – Piet Paaltjens, Bilderdijk, Beets en Klikspaan tegen het lijf lopen. Een eeuw later traden Jan Wolkers, Maarten Biesheuvel en F.B. Hotz in hun voetsporen.
In een tijd waarin je je warempel niet meer hoeft te schamen voor de canon en de eigen, lokale traditie brengen Blom en Pfeijffer de mooiste verhalen over Leiden samen in één kloeke bundel. Oude & nieuwe Leidsche is niet alleen een monument voor een stad, maar ook voor de Nederlandse literatuur.

Met fonkelnieuwe verhalen van: Maarten ‘t Hart, Frank Koenegracht, Peter van Zonneveld, Pauline Slot, Ilja Leonard Pfeijffer, Onno Blom, Abdelkader Benali, Christiaan Weijts, Thomas Blondeau en Arjen van Veelen.


Jaar:
De Arbeiderspers
Uitgever:
De Arbeiderspers
Taal:
Nederlands
Kopen:
Voorproef (excerpt):