Geen man zal ooit een groot man zijn als hij niet ook een vrouw durft te zijn.

- Alkibiades